Witamy na stronie 100-letniej Ełckiej Kolei Wąskotorowej

Witamy na stronie
100-letniej
Ełckiej Kolei Wąskotorowej

Muzeum Historyczne w Ełku

Muzeum Historyczne w Ełku, do których struktur należy Ełcka Kolej Wąskotorowa, powstało 28 sierpnia 2012 roku w wyniku uchwalenia przez Radę Miasta uchwały w sprawie utworzenia Muzeum Historycznego w Ełku oraz nadania jej statutu. W polu zainteresowań MHE oprócz samego miasta znajdują się także Mazury, jako pewnego rodzaju fenomen historyczny i kulturowy. Dziejów miasta i jego mieszkańców nie da się analizować w oderwaniu od dziejów regionu. Z drugiej strony, w zachowanej przestrzeni miejskiej Ełku, w skali mikro, widać ślady procesów, które przez wieki kształtowały życie całych Mazur. Czynniki takie jak przyroda, pogranicze (narodów, państw, kultur) nacisk modernizacyjny z jego dobrodziejstwami (kolej żelazna) i przekleństwami (nowoczesne nacjonalizmy) odcisnęły swoje piętno

na mieście i całych Mazurach.

 

Muzeum Historyczne w Ełku stawia sobie za cel chronić oraz przybliżać współczesnemu i przyszłemu pokoleniu niepowtarzalne wielokulturowe dziedzictwo Ełku i Mazur. Misją instytucji jest służba na polu kształtowania człowieka świadomego swej tożsamości i otwartego na tożsamość innych ludzi. Dialog

z odbiorcą wcale nie musi oznaczać ulegania jego zachciankom, schlebiania mu, unikania tematów trudnych bądź trywializowania spraw ważnych. Warto zwrócić uwagę, że takie podejście zakłada duże zaufanie do odbiorców kultury – traktujemy ich jak partnerów do rozmowy i debaty.

 

Obecna, tymczasowa siedziba Muzeum, mieści się w kamienicy przy ulicy Małeckich 3, która przed

II wojną światową nosiła nazwę Placu Królowej Luizy 13 (Königin-Luise-Platz 13). Położona przy parku kamienica była jednym z bardziej nobliwych adresów w Ełku.

 

Szczegółowe informacje o Muzeum Historycznym w Ełku znajdują się na stronie internetowej:
www.mhe-elk.pl.

 

 

mhe

O NAS

Kolejka wybudowana w latach 1912-1918, przez długie lata pełniła bardzo ważną rolę gospodarczą. W 1991 r. w uznaniu dla jej piękna i walorów historycznych została wpisana do rejestru zabytków.

OFERTA

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy szeroki wachlarz usług turystycznych.

ROZKŁAD

Rozkład jazdy pociągów Ełckiej Kolei Wąskotorowej w 2016 r.